تبلیغات
پرنسس - نوشته اوردم

نوشته اوردم

چهارشنبه 19 خرداد 1395 03:34 ب.ظ

نویسنده : فاطمه احمدی
{دستم} میلرزد ...! 
وجودم پوستـہ {خالے} تنهاییست! 
{بازوانم} تڪیـہ گاهے {استوار} میخواهد ...! 
دستت را بـہ من بده! 
{دستت} را بـہ من بدہ تادراین نشیب و فراز راـہ پرپیچ وخم {عصاے دل} لرزانم باشد! 
{تو} را میجویم ڪـہ {همراهم} باشے ... 
ڪـہ صداے پاے {بیمارم} باشی...ڪـہ صداے {قلبم} باشے ! 
بگذار درنگاهت بمانم ڪـہ {فروغ} جاودانگیست ! 
بے {خندہ ات} هیچ غنچـہ اے نمیشڪوفد !
یڪبار دیگر ... بر{گلزارخزان زدہ زندگیم} بخند !


کامنتا : نظرات
آخرین باری که اومدم: چهارشنبه 27 مرداد 1395 10:47 ق.ظکفسابی