تبلیغات
پرنسس - برگشتم

برگشتم

چهارشنبه 18 مرداد 1396 11:31 ق.ظ

نویسنده : B•H
✿◕ ‿ ◕✿  سلام به همگی پس از چند روز دوباره اومدم .از طرف مدرسه به تهران شهر خیلی از شما اومدیم(رفتیم)

´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶´
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶

هی بد نبود خوش گذشت اما نه به خوبی پارسال◠‿◠

کامنتا : ✿comment
آخرین باری که اومدم: دوشنبه 6 آذر 1396 03:14 ب.ظکفسابی